Peuransarveen tallennetut tarinat: digitaaliset ihmistieteet ja taiteellinen tutkimus kivikauden Suomen tarinankerrontaperinteestä

Hankkeessa testataan, voiko taiteellinen työ ja sen tutkimus tuottaa uutta tietoa esihistoriasta. Samaan aikaan arkeologinen tutkimus toimii hankkeen taiteellisen ilmaisun ja -tutkimuksen pohjana.

Peuransarvi-näyttely
Näyttelyn ensimmäinen osa perustuu dokumentaatioon, joka on tehty Peuransarveen tallennetut tarinat -projektin yhteydessä. 

Näyttelyn toinen esityksellinen osa on luonteeltaan taiteellinen. Sen kautta luodaan katsojalle / kokijalle ambienssi, joka heijastelee kivikauden kokemusta ja tekee siitä taiteellisen tulkinnan. Näyttelytila on hämärästi valaistu. Tilan seinillä on mustavalkoisia valokuvavedoksia, jotka on valaistu himmeillä kohdevaloilla. Näyttelytilan keskellä sijaitsee kotamainen rakennelma, joka on verhottu maalatuilla kankailla ja nahkoilla. Kankaiden maalaukset tulkintoja kivikauden kalliomaalauksista. Kodan seiniin heijastetaan ulkopuolelta kolme videoteosta, joiden teemat ovat vesi, kalliomaalaukset ja tulen valossa nähtävät varjot. 

Installaatio herää eloon performansseissa, joissa varjoteatteritaiteilija muodostaa varjoja peuransarvesta tehdyllä 3D-tulosteella kodan eri puolilta heijastettavassa valossa. Varjokuvien kautta peuransarven sisällään pitämät eläinhahmot heräävät eloon ja kurottavat tuhansien vuosien taakse.

PAND – taiteilijat rauhan puolesta

PAND on vuonna 1983 perustettu taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhanjärjestö. Yhdysvaltalainen kalypsolaulaja Harry Belafonte toi Suomeen ajatuksen kansainvälisestä rauhantoiminnasta ydinaseita ja ydinsotia vastaan. Suomen PANDin ensimmäinen puheenjohtaja oli muusikko Otto Donner. 2024 PANDin puheenjohtaja on varjoteatteritaiteilija Elviira Davidow.

Tänään Suomessa taiteilijoiden rauhantyötä tehdään erilaisilla taiteen ammatillisilla korkeatasoisilla välineillä. Järjestön kulttuurityöntekijät ovat omien alojensa ammattilaisia ja edistävät, tukevat ja kehittävät yhdessä taiteilijoiden kanssa helposti saavutettavaa rauhantyötä, yhteiskunnallista vakautta ja konfliktien ehkäisyä pääasiassa Suomessa.

2024 PANDin keskeisimpiä tavoitteita on vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden erityisosaamisesta nousevien sisältöjen ja aloitteiden näkyvyyttä erityisesti rauhan, kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, osallistuvan demokratian ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä.

Uutena puheenjohtajana, vanhana jäsenenä ja hallitustyöntekijänä olen vahvasti mukana PANDin monipuolisessa rauhantyössä.

https://www.pand.fi/

Tietoa ja taitoa liikkuvalle väelle
sekä Käsiin kirjottu

Kuva: Caius Bruun Photography

Vuosina 2014-2020 olen saanut mahdollisuuden työskennellä taiteellisena koordinaattorina kahdessa yhdenvertaisuuteen ja laajakatseisuuteen kannustavassa hankkeessa, joiden tarkoitus oli löytää taiteen keinoin työllistymisen mahdollisuuksia sekä taistella rasismia ja syrjintää vastaan.

Tietoa ja taitoa liikkuvalle väelle -hanke

Käsiin kirjottu -hanke

Tietoa ja taitoa liikkuvalle väelle sekä sen jatkona syntynyt Käsiin kirjottu -hanke antavat vähäosaisille ja asunnottomille ulkomaalaisille romaninuorille voimavaroja opettamalla osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa sekä elvyttämällä perinnekäsityötaitoa. Hankkeiden tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja kerjäämiselle ja parantaa ulkomaalaisten romaninuorten sosiaalisia oikeuksia.

Euroopan perusoikeusviraston (FRA) ja YK:n kehitysohjelman raportin mukaan Romaniassa joka viides peruskouluikäinen romani on koulutuksen ulkopuolella. Nuoria romanisiirtolaisia on saapunut Suomeen viime vuosina etsimään töitä, kerjäämään ja musisoimaan. Vain harvat ovat saaneet pysyvän työpaikan joka mahdollistaisi virallisen asettumisen ja pääsyn peruspalveluiden piiriin.

Toiminnalla lisätään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ulkomaalaisten romaninuorten taitoja ja tietoja. Kehitämme käytännön yhteistyötä romanisiirtolaisten, suomalaisten romanien, suomalaisten taiteilijoiden ja muiden kiinnostuneiden kansalaisten välillä romanien aseman parantamiseksi. Hanke jakaa myös rasismin ja syrjinnän vastaista tietoa. Perinnekäsitöiden mallit on haettu Romanian ja Bulgarian romaniyhteisöistä.

Hankkeet on toteutettu yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n, Vapaa liikkuvuus -verkoston ja Helsingin Diakonissalaitoksen Päiväkeskus Hirundon kanssa.